Η Εταιρεία μας

Η Εταιρεία

Η «Δ. & Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο χώρο της εισαγωγής, εμπορίας και επεξεργασίας χάρτου εκτυπώσεων από το 1992. Ο όμιλος αποτελεί τον πλέον δυναμικό, συνεπή και σταθερό προμηθευτή χάρτου της ελληνικής αγοράς.

Όραμα μας

Η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, με στόχο τη καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Στόχος μας

Να γίνουμε η κορυφαία προτίμηση των πελατών μας.